Top

Prettier Scars

Tatoveringsartister dekker selvskadingssår

Prettier Scars - Metalheads Against Bullying

Nesten alle som begynner med selvskading blir utsatt for mobbing

  • Barn helt ned i 9-års alderen driver med selvskading. For omlag 10 år siden lå alderen på rundt 12 år.
  • Ca. 20 % av selvskaderne går også rundt med selvmordstanker.
  • En dansk studie fra 2015-2016 viser at det er 50/50 gutter og jenter som skader seg selv, dette er ikke en «jentegreie».

Dette er noe vi må få stoppet, vi må begynne med forebyggende arbeid nå! Vi kan ikke lenger sitte på sidelinjen og se på. Vi må ta ansvar, og snakke åpent om selvskading og selvmord.

Vi som voksne og foreldre må tørre å ta den tøffe praten med barna, vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene, vi må gå foran som et forbilde og be om hjelp, snakke med lærere, helsesøster, lege osv. Vi kan ikke bare avfeie det med at det er en fase de må igjennom. Selvskading kan få store konsekvenser.

Metalheads against bullying er Norges mest aktive anti-mobbe organisasjon. Nå vil vi i samarbeid med Symbolic Inks erfarne tatoveringartister arrangere PRETTIER SCARS. Her donerer vi tatoveringer for å dekke over arr etter selvskading. Det er første gangen vi gjør dette og i år vil 25 personer få tilbudet.

Selvskading er ikke noe man er stolt av, en føler ofte en skam over arrene. Det som ofte skjer når man får tatovert over arrene, er at man slipper å bli minnet på fortiden. Man kan oppleve en lettere hverdag, både sosialt og i jobbsammenheng.

PRETTIER SCARS finner sted den 9. – 10. desember fra kl 1200 i Symbolic Ink sine lokaler på Årnes Rådhus gate 3 2150 Årnes.

Mvh.
Leif Munkelien
Mob: 95 79 29 93
Metalheads Against Bullying

Bottom